U S L U G E   U
F A Z I   P R I P R E M E
I   F A Z I   I Z V E D B E


USLUGE KOJE NUDIMOFaza pripreme
• Izrada studija izvedivosti i procjena investicija

• Upravljanje projektom tijekom cijele faze

• Razvoj i upravljanje proračunom (veza vrijeme-novac)

• Upravljanje projektiranjem i koordinacija svih timova aktivnih u projektiranju

• Kompetencije u projektu nosive konstrukcije i tehničkoj opremi objekta, te optimiranje projekata

• Kompetencija u pripremi izvedbe

• Logistika, priprema posla, planiranje rokova, sigurnost, zaštita okoliša

• Redovita izvješća o stanju projekta

• Moguće dodatne usluge: Arhitektonski natječaj

Faza izvedbe
• Pripreme ugovaranja, raspisivanja i procjenjivanja radova

• Uključivanje klijenta naručitelja u proces odlučivanja

• Koordiniranje partnerima-sudionicima u izvođenju

• Efikasni inženjering s redovitim detaljnim izvješćima o napredovanju projekta

• Pomoć pri organizaciji gradilišta i koordinacija nadležnih službi

• Uvid u sve podloge (open book)

• Kompletan nadzor nad izvođenjem prema zakonu o građenju

• Investitorsko vođenje projekta