H E C O N
S T R U Č N I   N A D Z O R   I
V O Đ E N J E   P R O J E K A T A


HECON d.o.o. je tvrtka registrirana za obavljanje usluga u graditeljstvu, stručnog nadzora, konzaltinga i vođenja projekata. Osnovana je 2014. godine.HECON d.o.o. sa visokoobrazovanim stručnjacima dokazanih na rukovodećim funkcijama izgradnje objekata sa više od 100,00 mil eura izvršenih projekata uključujući trgovačke centre, poslovne i stambene objekte i proizvodne hale.Podrebernica 12a,10000 ZAGREB
Telefon +385 (1) 2348655
Telefax +385 (1) 2348656
e-mail:boris.heljic@gmail.com
MB: 04199901
OIB: 32338845763Osnivač društva i direktor je Boris Heljić, ovlašteni dipl.ing.građ. sa 16 godina iskustva u vođenju projekata u fazama pripreme i izvedbe.